Trung tâm Điều dưỡng Người có công Tỉnh Bến Tre - ĐC : 18B, Ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, Tp.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công

Thứ hai - 09/04/2018 14:44
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công....
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công
            SỞ LAO ĐỘNG – TB VÀ XH                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG
               NGƯỜI CÓ CÔNG 
                        
             Số:  52 /TB-HĐXTVC                                                           Bến Tre, ngày 09 tháng 04 năm 2018

                                                         
                                                               THÔNG BÁO

                  Kết quả điểm xét tuyển viên chứcTrung tâm Điều dưỡng Người có công
 

           Thực hiện Công văn số 2641/SLĐTBXH-VP ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017;
            Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-TTĐDNCC ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Trung tâm Điều dưỡng Người có công về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công;
           Căn cứ Biên bản số 44/BB-HĐXTVC ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công về việc Họp tổng kết điểm xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công;
           Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công thông báo:
           1. Kết quả điểm xét tuyển:
           Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công sẽ gửi kết quả điểm xét tuyển cho từng thí sinh theo địa chỉ đăng ký trên hồ sơ dự xét tuyển viên chức của từng thí sinh và công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Điều dưỡng Người có công http://khunghiduongmyan.com (Kèm theo Kết quả điểm xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công theo thứ tự điểm từ cao đến thấp).
            2. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo theo quy định như sau:
           - Nộp đơn xin phúc khảo: Đơn xin phải ghi rõ các thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ hiện tại, số điện thoại và nội dung yêu cầu phúc khảo (kèm theo Mẫu đơn xin phúc khảo).
           - Địa điểm nhận đơn xin phúc khảo: Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán, Trung tâm Điều dưỡng Người có công, số 18B, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại liên hệ giải đáp: 0947.992.116 (Gặp Lâm).
         - Thời gian: từ 8 giờ ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến hết 17 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2018 (10 ngày làm việc).
           Nay Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công thông báo đến các thí sinh được biết. Hội đồng xét tuyển sẽ không xem xét giải quyết các trường hợp nộp đơn xin phúc khảo chậm hơn thời gian đã thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG
- Sở LĐTBXH (để biết);                                                                                                                      CHỦ TỊCH   
- Thí sinh dự tuyển (thực hiện);                                                    
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                    (Đã ký)
                                      

                                                                                                                                                     Giám đốc
                                                                                                                  Trung tâm Điều dưỡng Người có công
                                                                                                                                    Hoàng Thanh Mỹ
                                     
                                  
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG           
NGƯỜI CÓ CÔNG            
               
KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG
                 
STT Họ và tên Năm sinh Điểm quá trình
(hệ số 1)
Điểm tốt nghiệp
(hệ số 1)
Điểm Tín chỉ
(hệ số 2)
Điểm phỏng vấn
(hệ số 2)
Kết quả điểm xét tuyển viên chức
(chia hệ số 4)
Ghi chú
I Vị trí Quản lý điều dưỡng Người có công            
1 Trần Thị Bích Vân 1984     70,10 94,57 82,34  
2 Nguyễn Đồng Thanh 1987     71,70 89,57 80,64  
3 Nguyễn Hồng Lê 1991     78,25 63,50 70,88  
II Vị trí Y tế            
1 Phạm Hồng Tuấn 1994 69,00 70,00   68,29 68,89  
2 Nguyễn Thị Thanh Nhanh 1991 72,00 70,00   64,29 67,64  
3 Dương Thị Quỳnh Anh 1993 62,00 55,00   74,82 66,66  
4 Lê Văn Sang 1994 70,00 63,00   59,29 62,89  
5 Phan Thị Ngọc Yển 1990 75,00 62,00   40,71 54,61  
6 Phạm Thị Mỹ Duyên 1994 75,00 66,67   36,36 53,60  
7 Lê Thị Khuyến 1993 78,00 63,00   29,79 50,14  
8 Phạm Thị Thu Trang 1993 64,00 60,00   32,21 47,11  
 
 


                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
                                                            ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

                                                   Kính gửi: Hội đồng xét tuyển viên chức
                                                   Trung tâm Điều dưỡng Người có công


Tôi tên là: …………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………………
Đơn vị công tác (nếu có): …………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………………..
Sau khi nhận được thông báo điểm xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công, tôi làm đơn xin phúc khảo như sau:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kính đề nghị Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng Người có công xem xét, chấm lại bài phỏng vấn cho tôi.
Trong khi chờ đợi kết quả chấm phúc khảo, xin nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành của tôi./.
                                                                                           Bến Tre, ngày      tháng      năm 2018
                                                                                                             Người làm đơn
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
KKKK
mmm